Bước 1

Nếu bạn đã có tài khoản vip72 sử dụng rồi thì bỏ qua bước này.
Đăng ký tài khoản vip72 tại link sau http://vip72.com/?page=register
Sau khi đăng ký nó hiện như hình sau là đăng ký thành công

Bước 2

Đăng nhập vào tài khoản vip72 để lấy token http://vip72.com/?page=pers

Bước 3

Điền thông tin vào sellvip72.com:
- Số lượng acc cần active.
- Token đã lấy ở bước 2. (Nếu đơn hàng nhiều acc thì điền nhiều token cách nhau bởi dấu cách hoặc viết mỗi token trên một dòng). Chú ý: Trong một đơn hàng chỉ được active cùng một loại acc cũ hoặc mới.
- Điền sdt của bạn.
- Chọn hình thức thanh toán.
Ví dụ tạo 1 đơn hàng active 2 acc

Bước 4

Sau khi tạo đơn hàng sẽ hiện ra thông tin thanh toán cho đơn hàng đó.
- Khách hàng có internet banking copy đơn hàng vào internet banking thì hệ thống sẽ tự động active ngay khi có sms của ngân hàng báo chuyển khoản thành công.
- Khách hàng chuyển khoản tại quầy hoặc ATM thì cần nhắn tin thông tin người chuyển tiền và mã đơn hàng cho chúng tôi qua yahoo, sdt ghi trên www.sellvip72.com
Ví dụ 1 đơn thanh toán.